Doel: Leren analyseren van complexe probleemsituaties.  Voorkomen dat het verkeerde probleem wordt opgelost.

 

Doelgroep: beleidsambtenaren, projectleiders, experts

 

Resultaat: Deze cursus geeft medewerkers de middelen om problemen analytisch te benaderen, zodat niet direct een oplossing wordt bedacht.

 

Duur: 4 dagdelen. Een verkorte versie is geschikt voor een workshop.

 

 

 

 

 PROBLEEMOPLOSSEND
VERMOGEN
  The formulation of a problem is often far more  essential than its solution  

 

 

 

 

Doel: kennismaken met beleidsmediation

 

Doelgroep: projectleiders

 

Resultaat: kennis over het strcutureren van alternatieve beleidsprocessen. Inzicht in de rol van de beleidsmediator.

 

Duur: 1 a 2 dagen.

 

 

 

 

 

 BELEIDSMEDIATION  Ontwikkelen van beleidsoplossingen met verschillende partijen  

 

 

 

 

 

 

Doel: Bewustwording van de rol van experts in mediation trajecten.  Voorkomen dat (technische)experts de overhand krijgen in besluitvorming.

 

Doelgroep: Mediators, projectleiders en besluitvormers.

 

Resultaat: Inzicht in de dynamiek van experts // Bepalen rollen van experts // Soorten kennis en expertise.

 

Duur: 1 dag. Het theoretische deel is geschikt voor een korte workshop.

 

 

 

 

 KENNISMEDIATION   Experts are people with an opinion and an ego 

 

 

 

Doel: Leren hoe analysemodellen voor beleid aangrijpingspunten geven voor samenwerking met met andere spelers in netwerken.

 

Resultaat: Na deze cursus bent u in staat om een pragmatische onderhandelingsstrategie te bepalen in relatie tot andere spelers in het netwerk, gebaseerd op uw eigen belangen en waarden.

 

Duur: 1 a 2 dagen

 

 

 

 

 

 

 BELEIDSTHEORIE EN BELEIDSANALYSE  ...in netwerken 

 

 

 

 

Doel: Methoden en technieken leren die deelnemers kunnen inzetten in trajecten waarin veel stakeholders zijn betrokken. Voorkomen dat praktijksituaties met veel stakeholders uit de hand lopen.

 

Doelgroep: Beleidsambtenaren en projectleiders

 

Resultaat: Na deze cursus kunnen deelnemers voor een eigen dossier een procesontwerp maken, doelgroepen vaststellen en een communicatieplan maken dat rekening houdt met rollen en inbreng van stakeholders in zowel beleidsvorming als besluitvorming.

 

Duur: 2 dagdelen

 

 

 

 

 BETREKKEN VAN BELANGHEBBENDEN   Kunnen belanghebbenden participeren in beleid 

 

 

 

Doel: Leren analyseren, structureren en presenteren van informatie in een geschreven document aan de hand van hulpvragen en inzicht in tekststructuren. Inzien dat er verschillende typen lezers zijn.

 

Doelgroep: Iedereen die rapporten, nota’s, brieven en beslisdocumenten moet schrijven.

 

Resultaat: Sneller beleidsteksten schrijven door beter begrip van hetgeen je wilt overbrengen. Teksten sluiten beter aan bij verschillende typen lezers.

 

Duur: 1 dag

 

 

 

 

 BELEIDSTEKSTEN EN RPPORTEN SCHRIJVEN  Schrijven lukt pas als je het vraagstuk structureert 

 

 

Rijnveld Beleidsmediation

Groenland 14

2548 WC Den Haag

 

KvK  27316204

Rijnveld Beleidsmediation  2015