Rijnveld Beleidsmediation creëert mogelijkheden voor overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk duurzame oplossingen te bereiken voor complexe maatschappelijke vragen. Ik ben ervan overtuigd dat het inzetten van collectieve kennis en middelen bijdraagt aan betere oplossingen.

OVER

RIJNVELD
BELEIDSMEDIATION

MEER OVER MARC RIJNVELD

Marc Rijnveld

Ervaring

Ik heb meer dan 20 jaar ervaring met complexe besluitvormingstrajecten in het (semi) publieke en private domein in een rol als projectmanager en bemiddelaar. Ik help mijn klanten bij het oplossen van conflicten door hen te verbinden met hun eigen belangen. Daardoor zijn zij in staat om betere oplossingen en alternatieven te ontwikkelen. De conflicten spelen vrijwel altijd in het publieke domein en kennen daardoor meerdere partijen en onderwerpen waarover men het oneens is. Ik werk voor overheden, instellingen en bedrijven die te maken krijgen met weerstand tegen hun plannen of ideeen. Ik werk in verschillende sectoren waaronder ruimtelijke ontwikkeling, water, zorg, energie, ICT en infrastructuur.

 

Associate Public Mediation Programme Universiteit van Amsterdam

Om het vakgebied van mediation en onderhandeling in het publieke domein verder te ontwikkelen, ben ik verbonden aan het Public Mediation Programme van de Universiteit van Amsterdam. De ontwikkeling van de praktijk en het vak van publieke beleidsbemiddeling gebeurt door het geven van trainingen gericht op het vergroten van bemiddelingsvaardigheden. Daarnaast wordt ook verdieping van kennis gezocht in publieke controverses en conflicten. Het programma combineert op een innovatieve wijze onderzoek en praktijkkennis om zo de kwaliteit van de opleiding te garanderen en actuele inzichten te verwerven over de praktijk van publieke beleidsbemiddeling.

 

DIENSTEN

Evaluaties

Zelf terugkijken op ingewikkelde beslistrajecten is leerzaam.  Wat was de dynamiek?  Welke gebeurtenissen zijn bepalend geweest?  Wat is mijn aandeel daarin geweest? Zou ik het een volgende keer anders doen?

Beleidsmediation

Beleidsmediation is gebaseerd op grondslagen en technieken. Die geven de beleidsmediator houvast bij het vlottrekken van vastgelopen beleidsvraagstukken.

Trainingen

Conflicten in het publieke domein zijn de rode draad in trainingen en workshops. Deelnemers leren om  anders naar die vraagstukken te kijken. Zij krijgen een repertoire aangereikt  en kijken kritisch naar het eigen handelen.

Rijnveld Beleidsmediation

Groenland 14

2548 WC Den Haag

 

KvK  27316204

Rijnveld Beleidsmediation  2015