Onderhandelingen voorbereiden? 3 tips

Jij, de ander en het spel

Een onderhandeling over een nieuw huis, je eigen arbeidsvoorwaarden, inkoopafspraken met aannemers… We weten dat we die gesprekken moeten voorbereiden maar laten dat maar al te vaak afweten. Te druk met andere klussen of gewoonweg vergeten dat het onderhandelingsmoment eraan zat te komen.

Is het een probleem om onvoorbereid een onderhandelingstraject in te gaan?

CONTACT

LEES VERDER

Schaliegas als venijnig vraagstuk

Wat is een wicked probleem?

De schaliegasdiscussie is typisch een “wicked-problem” of venijnig vraagstuk. Keith Grint heeft de kenmerken van dit type problemen op een rijtje gezet. Als je die kenmerken langs het vraagstuk legt ga je inzien dat voor een schaliegasdiscussie geen simpele oplossingen bestaan, omdat...

LEES VERDER


BeleidsMediaton

WAT KAN BELEIDSMEDIATION VOOR U DOEN?

Diensten

Trainingen

Conflicten in het publieke domein zijn de rode draad in trainingen en workshops. Deelnemers leren om  anders naar die vraagstukken te kijken. Zij krijgen een repertoire aangereikt  en kijken kritisch naar het eigen handelen.

Beleidsmediation

Beleidsmediation is gebaseerd op grondslagen en technieken. Die geven de beleidsmediator houvast bij het vlottrekken van vastgelopen beleidsvraagstukken.

 

Evaluaties

Zelf terugkijken op ingewikkelde beslistrajecten is leerzaam.  Wat was de dynamiek?  Welke gebeurtenissen zijn bepalend geweest?  Wat is mijn aandeel daarin geweest? Zou ik het een volgende keer anders doen?

bezig met versturen...

ER GING IETS VERKEERD! PROBEER HET OPNIEUW

Uw vraag is verstuurd

ARTIKELEN

Beleidsmediation is een manier van zoeken naar consensus tussen partijen. Het is een alternatief voor politieke besluitvorming en juridische procedures. Het leidt tot betere oplossingen voor publieke controverses. Het is een aanpak om weerstand en onverenigbare belangen om te zetten in effectief beleid.

Rijnveld Beleidsmediation

Groenland 14

2548 WC Den Haag

 

KvK  27316204

Rijnveld Beleidsmediation  2015