BASISREGELS EN SPELREGELS

GROUNDRULES

Processen van publieke beleidsbemiddeling zijn vaak complex. Bestaande regels en procedures bieden onvoldoende houvast om tot een beslissing te komen. Een belangrijk onderdeel van samenwerking is daarom het gezamenlijk vaststellen van vrijwillige basisregels waaraan het gezamenlijke beleidsproces moet voldoen. Die regels bieden houvast en zorgen ervoor dat de belangen van deelnemers goed worden geborgd. Het gezamenlijk vaststellen van deze basisregels is vaak het eerste waarover conflicterende partijen het eens worden. Het leert deelnemers om met elkaar tot een overeenkomst te komen over iets kleins zoals hun eigen omgangsregels. Neem er daarom de tijd voor.

 

Voorbeelden

Omdat elke situatie om andere basisregels vraagt bestaan er geen standaardlijstjes met zaken waarover afspraken gemaakt moeten worden. Er zijn regels die vanuit de praktijk van mediation komen en ook regels vanuit projectmanagement. Hieronder voorbeelden van basisregels die relevant kunnen zijn.

 

Omgangsvormen

 • geef je eigen mening en vul niet de mening van anderen in (‘jij-bak’)
 • laat elkaar uitpraten
 • doe buiten de bijeenkomsten geen negatieve uitspraken over elkaar aan derden
 • stel open vragen aan elkaar
 • spreek elkaar aan op de basisregels
 • stel de basisregels ter discussie als je dat nodig vindt
 • spreek af hoe deelnemers omgaan met onderlinge conflicten

 

Betrokken partijen

 • organiseer betrokkenen in doelgroepen (bijvoorbeeld beslis-, expert-, communicatie-, werkgroep)
 • bekijk hoe betrokkenen willen omgaan met de toetreding van nieuwe partijen
 • bespreek de wijze waarop kennis en expertise wordt ingeroepen
 • sta stil bij de vrijwilligheid van deelname aan proces

 

Organisatie

 • maak afspraken over de frequentie van bijeenkomsten en wijze van organiseren
 • bepaal wie en hoe verslaglegging plaatsvindt
 • bepaal deadlines van het proces
 • leg vast wat openbaar is en wat geheim blijft (in klassieke mediation blijft alles geheim)
 • maak afspraken over omgang met de pers
 • staak (tijdelijk) opende juridische procedures
 • bespreek de verdeling van kosten voor de organisatie van het proces

 

Besluitvorming

 • stel de wijze van beslissen vast (unaniem, consensus, consent, unaniem-minus drempel, meerderheid, veto)
 • besteed extra aandacht aan publieke besluitvorming (rol van politiek)
 • bepaal tijd en ruimte voor consultatie van achterbannen
 • stel met het elkaar vast wat het resultaat is waar naartoe wordt gewerkt (convenant, ruimtelijk plan, nieuwe wet, investering, contract)

 

Rol van de mediator

 • verantwoordelijk voor het proces
 • bepalen van de agenda van bijeenkomsten
 • onafhankelijke houding ten opzichte van belangen en partijen
 • zorgt ervoor dat partijen hun belangen kunnen inbrengen

 

Lees meer

 

Susan L. Carpenter and W. J. D. Kennedy, Managing Public Disputes: A Practical Guide for Government, Business, and Citizens' Groups, (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 2001), 118.

 

Lawrence Susskind and Jennifer Thomas-Larmer, "Conducting a Conflict Assessment," in The Consensus Building Handbook: A Comprehensive Guide to Reaching Agreement, eds. Lawrence Susskind, Sarah McKearnan and J. Thomas-Larmer, (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1999), p123

 

James Kunde, "Dealing with the Press," in The Consensus Building Handbook: A Comprehensive Guide to Reaching Agreement, eds. Lawrence Susskind, Sarah McKearnan and J. Thomas-Larmer, (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1999), p448

Rijnveld Beleidsmediation

Groenland 14

2548 WC Den Haag

 

KvK  27316204

Rijnveld Beleidsmediation  2015