KENMERKEN VAN COMPLEXE VRAAGSTUKKEN

Complexe Vraagstukken

Maatschappelijke vraagstukken noemen we vaak complex zonder stil te staan bij de kenmerken van complexiteit. In de praktijk leidt dat nogal eens tot problemen als we beleidsvraagstukken versimpelen tot bijvoorbeeld “de aanleg van een ringweg” of “het plaatsen van een transformatorstation”. De kranten staan bol met voorbeelden waarin dit soort eenvoudig lijkende projecten volledig uit de hand lopen. Dat komt omdat in de aanpak van het probleem de complexiteit wordt ontkend; ze worden versimpeld. Kenmerkend is juist:

 

Complexiteit: vraagstukken zijn ingebed in een maatschappelijk context en dat betekent;

 

 • openheid voor nieuwe ontwikkelingen en andere mensen
 • afhankelijkheid van andere sectoren (technologie, natuur, financiën, sociaal, etc)
 • verschillende tijdschalen van waaruit het vraagstuk bezien kan worden
 • krachten en tegenkrachten beïnvloeden hoe het probleem en de oplossingen zich ontwikkelen

 

Dynamiek en onzekerheid: vraagstukken en oplossingen liggen niet vast maar bewegen onder invloed van:

 

 • ontbrekende kennis
 • veranderende relaties tussen mensen, technologie en instituties
 • nieuwe inzichten in de aard van het probleem of de oplossingen
 • acceptatie van kennis en wederzijdse belangen

 

Fragmentatie: maatschappelijke vraagstukken liggen vrijwel nooit op het domein van één beleidsterrein, daarom:

 

 • schiet de bestuurlijke coördinatie per definitie tekort
 • kan wet- en regelgeving tegenstrijdig zijn
 • staan potentiële stakeholders buiten het proces, omdat ze nog niet worden gezien
 • kan een wiel heel vaak opnieuw uitgevonden worden

 

Rijnveld Beleidsmediation

Groenland 14

2548 WC Den Haag

 

KvK  27316204

Rijnveld Beleidsmediation  2015